Regional Coalescence or Further Regionalization? Identity Formation through Mortuary Rituals at the Bronze–Iron Age Transition in Lika, Croatia

Main Article Content

Emily Zavodny

Abstract

Prehistoric cultural and sociopolitical development in the mountainous region of Lika, Croatia, is still poorly understood, despite over a century of archaeological excavations. Traditional cultural-historical narratives based on grave good typologies suggest that a unified regional culture, the Iapodes, emerged at the end of the Bronze Age and rapidly expanded across the area. This interpretation, however, has yet to be systematically tested. To better identify and understand to the potential processes of identity formation during this period, this article analyzes mortuary contexts and assemblages as proxies for changing relationships between communities and possible materialization of a shared group identity. Results suggest clear but uneven momentum toward standardized burial practice among groups in neighboring valleys, implying that the creation of a true Iapodian group identity likely took longer than previously thought.


Unatoč više od stoljeća arheoloških iskopavanja, stupanj istraženosti kulturnog i društveno-političkog razvoja prapovijesnih zajednica u hrvatskoj planinskoj regiji Lici još uvijek je skroman. Po uvriježenom kulturno-povijesnom tumačenju, temeljenom na tipologijama nalaza iz grobova, Japodi su se, kao jedinstvena regionalna kulturna grupa, pojavili na kraju brončanog doba, te su se vrlo brzo proširili područjem Like. Ovakvu interpretaciju, međutim, tek treba sustavno preispitati. S ciljem boljeg utvrđivanja i razumijevanja potencijalnih procesa formiranja identiteta tijekom ovog razdoblja, u ovom su radu analizirani grobni konteksti i pripadajući skupovi nalaza koji su odraz promjenjivih odnosa među zajednicama, kao i moguće materijalizacije zajedničkog grupnog identiteta. Rezultati analize ukazuju na jasnu, premda neujednačenu težnju ka standardizaciji pogrebne prakse između zajednica susjednih dolina, što sugerira da je proces formiranja pravog japodskog grupnog identiteta vjerojatno trajao duže nego što se pretpostavljalo.

Article Details

Section
Research Articles